7 юни 2006 г.

Трета международна писателска среща - Плевен 2006
Фотографска изложба в Полски институт - София
Силата и слабостта на думите в диалога с глобализиращия се свят
Журито не присъди първа награда, двама печелят втората