7 януари 2020 г.

За съхранение на културното богатство у нас
За "Копенхаген" от Майкъл Фрейн - премиера за България в Сити Марк Арт Център
14 януари 2020 г., Нов български университет