7 февруари 2012 г.

Първа изложба на младия художник в Пловдив
Юбилейна рестроспективна изложба в Национален арт център "Форум"
„Не само с хляб ще живее човек” (За духовното и етичното)