7 декември 2012 г.

Паметна вечер за писателя Атанас Славов
Пламен Дойнов и Деян Енев са първите носители на Наградата
Нова литература в Националната библиотека