7 август 2013 г.

Най-успешният източноевропейски галерист в Ню Йорк Стефан Стоянов ни показва феминизма, такъв, какъвто е днес
Поредица литературни четения, разговори с български автори и дискусии в различни германски градове