7 април 2020 г.

Онлайн среща с основателката на Първа детска академия за добри обноски
Наградата се присъжда за книгата "Отворени възможности"