7 април 2006 г.

Шести национален конкурс за любовна лирика
Център за съвременно изкуство – Пловдив, баня „Старинна“
Списание "алтера", бр. 4 / 2006