6 октомври 2010 г.

Младите превземат театъра
Училището е домакин по европейски проект „Коменски”