6 октомври 2007 г.

Най-голямата галерийна експозиция в Европа през идното лято ще бъде българска
"Мисля, че липсва едно дърво от моята градина…"