6 ноември 2013 г.

Изложби, концерти, премиери на книги, кино, театър, научни форуми
В рамките на Арт Форум „Алтер Его“
Преоткриване на собствените корени и въпроси за идентичността
Военноморският музей във Варна отбелязва тържествено годишнината
09 ноември, 19.00 часа, зала Филхармония - Русе