6 март 2011 г.

12 филма се състезават в балканския конкурс на софийския фестивал
За... разнобразие(то). Между популярното и академичното
Музика от игри и филми