6 юни 2019 г.

6 юни 2019, 18:30 часа, Литературен клуб на Столична библиотека
6 юни 2019 г., 17.00 ч., Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
В брой 21 на вестник "К" четете: