6 юли 2015 г.

Празници на изкуствата. 28 август - 5 септември 2015, Созопол
Автентични български народни носии, накити, предмети за бита, снимки и др.
7 юли – 7 август 2015 г., Градска художествена галерия, Пловдив
Творби на студенти и преподаватели от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Кръстопът на традиции, занаяти и култури