6 януари 2010 г.

Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Органова музика и природни картини от целия свят