6 декември 2014 г.

Движенчески спектакъл посветен на Яворов
Интервю на Емилия Миразчийска с Елена Алексиева
В програмата миниатюри за виолончело и камерен ансамбъл