6 август 2020 г.

Проектът „Образователна опера за специални млади хора“ съчетава музика, танц и оперно изкуство с образователно-терапевтични цели