6 август 2013 г.

Част от инициативите на Военноморския музей по повод "Седмица на морето"
Суинг, латино и импровизатори от всички възрасти - тази сряда в парк "Заимов"
По повод Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на МОМН