6 август 2008 г.

Фестивал на бразилската музика
За ракията, празниците и вътрешната потребност от култура. Разговор с Веско Самуилов
Аудиовизия в интернет
В рамките на Празниците на виното “Море от вино” Поморие – 2008
Посвещава се на XXIX летни олимпийски игри в Пекин, Китай