6 април 2021 г.

16 автори ще представят книгите си
7 април - 5 май 2021 г., Чешки център София