6 април 2017 г.

7 април - 20 април 2017, галерия "Резонанс"
На 9 април, Цветница, от 10 до 17 часа в Националния етнографски музей
Научна конференция - 6 и 7 април 2017, Софийски университет
Резултати от петото издание на конкурса за съвременна камерна драматургия на Театър 199
Богомил Герасимов отново сред своите съграждани
13 април 2017 г., 13.00 ч., Нов български университет