5 октомври 2017 г.

За принос и постижения в публицистиката, историко-краеведческите изследвания и опазване на културно-историческото наследство