5 март 2018 г.

6 март, 18:00 часа, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Изложба „Поздрави от... Италия и България“, 6 март - 6 юни 2018