5 юни 2021 г.

Наградата е 3-дневно посещение на Централата на ЮНЕСКО в Париж
В програмата на МФ "Софийски музикални седмици"