5 януари 2013 г.

Историзмът в българските земи
Поезията е опит. Той трябва да се изживее и изстрада...
Във фонда й се съхраняват ценни творби на български класици и на чуждестранни майстори