5 януари 2011 г.

6 януари, четвъртък, 13.00 ч., Борисова градина
Вярата във всичките й аспекти - храмове, християнски символи, лица на хора
Съюз на българските художници представя
Унгарски фолклорни мелодии и традиционни български народни песни