5 януари 2006 г.

Първи национален конкурс
Тема на броя: Артистичните домове
Картини от един почти (не)случил се пленер
Текст и визия - в действие
Светът - по един неподозиран начин