5 декември 2008 г.

Моят съсед Спиро
Спектакъл на Постоянния театър към ДПБ - Раднево