5 август 2017 г.

Тема на броя: Естетическото. Водеща: Иванка Стъпова
60 деца от уязвими общности ще се обучават допълнително от 7 до 25 август