5 април 2008 г.

Импулсът за изкуство е живот
Възпоменателна вечер за солиста на ансамбъл "Гоце Делчев" - Варна
Есето "Пробуждане" в отделно издание