4 октомври 2022 г.

7 октомври 2022 г., 14.30 ч., Нов български университет
10 – 27 октомври 2022, Галерия "Стубел"
Седем от участниците в Галаконцерта ще получат главни роли в четири спектакъла на „Бохеми“ през декември в Софийската опера