4 октомври 2010 г.

Реформа в условия на пълна непрозрачност и очевидна некомпетентност