4 март 2012 г.

Фестивал "Улица Отец Паисий - Текст" - 11-13 май 2012, Пловдив
Моноспектакъл на Светозар Кнезовски-Заро