4 март 2011 г.

За авангардна адаптация на Чехов
Уникален за района на Североизточна България