4 март 2010 г.

Непознато досега произведение на Роберт Шуман и премиерни изпълнения за България
За непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор