4 юни 2008 г.

Цяла България ще отбележи Световния ден на околната среда с инициативи за Рила
София-Варна, 7–13 юни 2008
Стихотворения, музика и разговори за Вселената
Трогател-НО, сантиментал–НО, НО-сталгично, юбилей-НО
Марица Колчева с Първа награда за "Стратегии за дълбоко дишане"