4 януари 2020 г.

Тържествено честване на годишнината в София
Краен срок за изпращане на творбите: 15 февруари 2020 г.