4 февруари 2009 г.

Предаване за дебат по въпросите на културата и духовността
Изложба от произведения на най-изявените майстори на сатиричната рисунка