4 декември 2020 г.

15 декември 2020 г., 17.00 ч., Нов български университет
16 декември 2020 г., 15.00 ч., Нов български университет