4 декември 2012 г.

Относно проблемите във Фонд „Научни изследвания“
В рамките на семинара "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"