4 декември 2007 г.

Ново заглавие на изд. "Фама"
150 години от рождението на Джоузеф Конрад
Декемврийска изложба в Дома на архитекта
Представяне на документацията от фестивала Remember Sofia Underground
Посвещава се на паметта на Кръстан Дянков
Споделяне на добри модели и практики
100 години от рождението на художника