31 май 2015 г.

Конкурс за хайку, в който участниците взаимно оценяват творбите си
Български роман с издания в Италия, САЩ, Македония, Китай