31 март 2014 г.

В подкрепа на Национална кампания за насърчаване на четенето "Походът на книгите" 2-23 април 2014 г.
Владимир Стоянов демонстрира класа, каквато малко баритони по света днес притежават
Картини от от един изчезнал във времето свят
Аудио-визуална инсталация "Лимеренция"