31 март 2012 г.

Спектакъл на театралната 2012 година
Изложби, кино, премиери на книги, театър
Премиерна изложба на младия фотограф John Fru Jones