31 януари 2019 г.

В рамките на „Чудомирови празници – 2019“
Към изучаваните чужди езици се добавят португалски и италиански
1 февруари – 3 март 2019, Софийска градска художествена галерия