31 януари 2018 г.

1-28 февруари 2018 г., Библиотека, I етаж
01 февруари – 11 март 2018, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство