31 август 2010 г.

Селекция от общо 59 фотографии, които документират „патоса на разрухата и репресията на патоса…”
Част от едноименния международен проект на Сдружение „Light day”
(Без да се брои съдията)