30 септември 2007 г.

Вратът му се изкриви да гледа към звездите, очите му станаха разногледи да следи кое е добро за децата...
По случай Международния ден на поезията и музиката – 1 октомври
Най-провокативният цигулар на планетата вече е в България