30 май 2015 г.

Единственият музикант, попаднал в номинациите
САВОВ оглави родния чарт за месец май
Тема на броя: Философия, наука, общество
На 24 май художникът бе удостоен с ежегодната награда за култура и изкуство “Русе”