30 май 2012 г.

Резултати от конкурса за художествена трансформация на Телефонната палата
Творби върху избрана хартия
По случай Международния ден на детето
Фотографска изложба на журналиста Кирил Вълчев
По случай Международния ден на детето