30 март 2007 г.

На лов “за зелен хайвер”
Ново издание на Национален институт "Нова българска литература" - Велико Търново
Студио Даухаус 2007
Българска драматургия в Турция